Překládka

V MLC se vykonávají následující činnosti:

V MLC se překládá následující zboží:

  1. volně ložené a sypké zboží
  2. hutní výrobky až do hmotnosti 18 tun a délky 12 metrů
  3. dřevo (vláknina, kulatina, řezivo / a dřevní štěpka
  4. ostatní zboží na paletách, v big-bag, ve svitcích a rolích, paketech, na kolech
  5. strojní technologie a jiné nadrozměrné zásilky
  6. IBC kontejnery, kontejnery do hmotnosti 18 tun

MLC kromě kolejiště a skladových ploch disponuje i třemi portálovými jeřáby s nosností 10–20 tun, mostovým jeřábem, autojeřábem, vysokozdvižnými vozíky a hydraulickými nakladači. Překládka se provádí pomocí nejnovějších zvedacích a vázacích pomůcek (lana, pásy, řetězy, popruhy) a zařízení (drapáky, kleštiny, speciální háky, otočné traverzy, polypové drapáky, magnetické traverzy, paletové vidle).

Překládková kapacita překladiště je více než 800 000 tun ročně v závislosti na druhu a pravidelnosti doběhu zboží.

Společnost poskytuje i kombinace služeb překládky a zasilatelství souvisejícího s překládkou.