Informácie pre nákladné koridory RFC

Všeobecné informácie

Názov terminálu:
PREMAKO a.s., 079 01 Maťovce
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach I., oddiel: Sa, vložka č. 421/V
IČO: 31677819
IČ DPH: SK2020508050
Fakturačná adresa: PREMAKO a.s., 079 01 Maťovce
Korešpondenčná adresa: PREMAKO a.s., Bencúrova 13, 040 01 Košice

Podmienky prístupu

Popis terminálu

Počet a dĺžka koľají

Kód stanice Maťovce je : 56/168708. 56 – železničný kód Slovenska , 168708 – železničný kód stanice

Koľajové vlečky:

Dĺžka koľají

Širokorozchodná 1520мм. – 3283м.

1. Koľaj č 301š 600м.
2. Koľaj č 303š 715м.
3. Koľaj č 304š 600м.
3. Koľaj č 306š 753м..
3 Koľaj č 307š 615м.

NR-štandardný rozchod 1435мм. 3467м.

1. Koľaj č 1а 600м.
2. Koľaj č 2а 600м.
3. Koľaj č 3а 812м.
3. Koľaj č 4а 863м.
3. Koľaj č 5а 592м.
 

Technická mapa terminálu: poloha koľají

image006.jpg

Skladovacie plochy

image008.jpg
Plochy preNázovM2
Kontajnery a metalurgické produkty K11050
Kontajnery a metalurgické produktyK2 942
Kontajnery a metalurgické produkty K32099
Kontajnery a metalurgické produkty K41836
Drevo, guľatinaA960
Drevo, guľatinaB1200
UhlieC840
UhlieD1872
AntracitE288
AntracitF240
Colný sklad krytý 1500
Colný sklad voľná plocha 1700
Spolu 14527

Prideľovanie kapacity

Služby

Poplatky